fbpx

Wij vinden een naald in een hooiberg

“Ons internationale netwerk werkt in uw voordeel​”

Wij hebben overal ogen en oren

Criminaliteit beperkt zich al lang niet meer tot de Nederlandse landgrens, ABS-Tracer is derhalve al sedert de oprichting continue bezig geweest met het creëren van een Europees partner netwerk die het mogelijk maakt ook internationaal de nodige inspanningsverplichting na te komen. 

ABS-Tracer houdt zich al een kwart eeuw bezig met wereldwijd onderzoek en revindicatie van gestolen en verduisterde objecten. De kracht van het grootschalige internationale partner netwerk heeft inmiddels zijn waarde bewezen en is niet onopgemerkt gebleven bij verzekeraars- lease- en verhuurmaatschappijen alsmede OEM’s. Steeds meer gerenommeerde autofabrikanten laten dan ook de opvolging- en recoverywerkzaamheden van hun fabriekssystemen door ABS-Tracer monitoren en revindiceren.

Wereldmap

Hoe onderzoeken wij?

Investigation ABS-Tracer

Heeft u onlangs te maken gehad met een diefstal- verduistering of fraude en wilt u overgaan tot een  toedrachtonderzoek? Onze experts staan 24/7 klaar om de schade te inventariseren en nader te onderzoeken (waarheidsvinding). De in uw opdracht uit te voeren werkzaamheden kunnen bestaan uit:

 • Verifiëren van de schadeclaim
 • Interviewen van verzekerde/lessee
 • Interviewen van betrokkenen/getuigen
 • Vastleggen van het evenement in een rapportage
 • Informatie-uitwisseling met politie en justitie (LIV/RDW) t.b.v. opsporing
 • Informeren van relaties in binnen- en buitenland t.b.v. de opsporing
 • Verzorgen van beloningsadvertenties op internet/social media/dagbladen
 • Opsporing van gestolen goederen door onderzoek en analyse
 • Bij fraude het geven van advies met betrekking tot aangiften en/of het in overleg verzorgen daarvan
Logo Keurmerk POB

Zakelijke en fraude onderzoeken

Bedrijfs- en fraude onderzoek

Enkele aspecten binnen de dienstverlening zijn: 

 • Intern onderzoek bij diefstal, verduistering en fraude
 • Adviseren met betrekking tot aangiften en/of het verzorgen daarvan
 • Interviewen van management en personeel
 • Preventieadviezen

Bent u benieuwd wij uw naald in de hooiberg vinden?

© 2020 All rights Reserved. Designed by Nick Man - ABS-Tracer.